Kunskapsdelningens många nivåer och konsten att fånga dem i ett ramverk

Publication Type:

Journal Article

Source:

Informaatiotutkimus (2014)

URL:

http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/48051/13884

Abstract:

(Introduction): Kunskapdelning är väsentligt i dagens informationssamhälle. Arbetslivet är under konstant förändring och det har blivit ovanligt att arbetstagaren stannar i samma arbetsgivares tjänst under sin hela yrkeskarriär. Den pågående pensioneringen av de stora åldersklasserna understryker vidare behovet att ta vara på den nu existerande expertisen och kunskapen inom organisationer. Till följd av förändringar i yrkeskarriären ändras även människornas informationsbeteende. Den traditionella kunskapsdelningen i form av fysiska möten ersätts och kompletteras av nya teknologistödda kommunikations- och informationsdelningsformer på nätet.

Syftet med denna presentation är att kritiskt diskutera state-of-the-art i kunskapsdelningsforskning (knowledge sharing), dess centrala premisser och implikationer för kunskapdelningen inom organisationer. På basen av en bred forskningsöversikt presenterar vi ett ramverk som kan fungera som en utgångspunkt för fortsatt forskning inom området. Tidigare modeller bygger på kontinuitet i kunskapsdelningsprocesser och blackboxing av hur kunskap delas (eller blir delad) i praktiken. Därtill, även om tidigare forskning har visat hur individuella, sociala, organisatoriska och samhälleliga faktorer påverkar kunskapsdelning, har de sällan analyserats inom ett enhetligt ramverk. Presentationen avslutas med en diskussion om hur kunskapsdelningsforskning kunde utvecklas genom att designa och bedriva integrerad mångvetenskaplig forskning inom området.

AttachmentSize
PDF icon Huvila2014e.pdf121.54 KB

Taxonomy terms:

Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society shows how the digitization of archaeological information, tools and workflows, and their interplay with both old and new non-digital practices throughout the archaeological information process, affect the outcomes of archaeological work, and in the end, our general understanding of the human past.

Read more

Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for success- ful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) is an Academy of Finland funded research project at Åbo Akademi University.

Read more

Sheds new light on the potential of extra-academic knowledge-making as a contribution in formations of knowledge throughout society, explores extra-academic knowledge as a useful resource in academy, policy development, evidence based practices, and innovation, and focuses on the informational dimensions, stemming from and grounded in an informationscience perspective, which provides the means to address practical information-related issues throughout knowledge-making processes.

Read more