Har du kommenterat eller recenserat böcker, bilder eller annat material på bibliotekens, museernas eller arkivens webbtjänster?

Har du undrat varför folk skriver kommentarer och recensioner på webben? Eller har du gjort det själv?

Vi forskar om kommentarer och deras betydelse för aktiva användare av bibliotekens, museernas och arkivens webbtjänster. Som “kommentarer” räknas kommentarer, recensioner och annat deltagande som syftar till att skapa eller dela information eller åsikter om webbtjänstens innehåll och som publiceras på den på den själva tjänsten. Alla möjliga lokala, regionala och nationella tjänster är aktuella t. ex. bibliotekskatalogernas kommentarfunktioner, bloggar, wikis, Facebook, Instagram, Flickr osv. på konton som upprätthålls av arkiv, museer och bibliotek, till exempel Platsr.se, Kringla.se, Finna.fi, Boksampo.fi, makupalat.fi, och Fråga bibliotekarien/Bibblan svarar. Syftet med forskningen är att förstå kommentarernas och kommentarfunktionens betydelse för användarna och kartlägga varför kommentarer skrivs. Resultaten kan utnyttjas i framtiden för att utveckla tjänster och deras funktioner, och för att ta bättre hänsyn till kommentarerna i arkivens, bibliotekens och museernas verksamhet. Undersökningen är en del av det internationella forskningsprojektet ALMPUB som koordineras av Høgskolen i Oslo och Akershus. Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet och Åbo Akademi. Undersökningen leds av professor Isto Huvila.

Enkäten är helt anonym och tar 5-10 minuter att besvara. Resultaten rapporteras i vetenskapliga publikationer och publiceras även på webben. Enskilda svar hanteras konfidentiellt och anonymt. Materialet kommer inte att användas för kommersiella syften. En anonymiserad och redigerad version av svaren kommer att arkiveras vid Svensk nationell datatjänst (SND) vid Göteborgs universitet.

Enkäten finns på https://survey.abo.fi/lomakkeet/9254/lomake.html?rinnakkaislomake=ALMPUBcontrSv

Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society shows how the digitization of archaeological information, tools and workflows, and their interplay with both old and new non-digital practices throughout the archaeological information process, affect the outcomes of archaeological work, and in the end, our general understanding of the human past.

Read more

COST-ARKWORK is a network funded by the COST scheme that brings together the multidisciplinary work of researchers of archaeological practices in the field of archaeological knowledge production and use. The aim of the network is to make a major push forward in the current state-of-the-art in knowing how archaeological knowledge is produced, how it is used and how to maximise its positive impact in the society.

Read more

CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) investigates what information about the creation and use of research data that is paradata) is needed and how to capture enough of that information to make the data reusable in the future. 

Read more