Second Life opetuksessa ja koulutuksessa -asiantuntijakurssi, 5 op

Kurssilla syvennytään Second Life –virtuaalimaailman käyttöön käytännön opetus- ja koulutustyössä. Second Life –ympäristö nähdään kurssilla välineenä ja pääpaino on tämän ympäristön tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Kurssilla painotetaan henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen merkitystä sekä ryhmässä oppimista ja ryhmältä oppimista. Kurssille on varattu aikaa osallistujien kahdenkeskiseen ohjaukseen ja  projektien toteuttamisen tukemiseen ja arvioimiseen.

 

 

Ota Second Life ja sen hyödyt haltuun!

Matkalla Second Life –koulutuksen asiantuntijaksi

Mitä lisää Second Life ja virtuaalimaailmat tuovat juuri SINUN opetus- ja koulutustilanteisiisi?

 

 

Kurssilla käytetään opetusmuotoja joita osallistujat voivat käyttää omassa opetuksessaan tai muissa Second Lifeen liittyvissä projekteissaan. Kurssi tarjoaa samalla osallistujille omakohtaisia kokemuksia siitä mitä oppiminen ja opettaminen Second Lifessa voi olla. Tästä syystä kurssilla panostetaan Second Lifen käyttöön eri tilanteissa ja koulutuksen eri vaiheissa.

 

Kurssiin kuuluu yksi Turussa järjestettävä lähiopetuspäivä, jonka aikana tutustutaan Second Lifen perusteisiin. Lähiopetuspäivän lisäksi kurssilla on runsaasti lähiopetusta Second Lifessa. Pidemmälle  ehtineet voivat suorittaa kurssin kokonaan virtuaalisesti Second Lifessa.

 

Kurssin sisältö

Kurssi on jaettu neljään osioon:

 1. Second Lifen perusteet (lähiopetuksena Turussa)
 2. Second Life opetuskäytössä: teoriaa ja käytäntöä
 3. Osallistujien oman koulutusprojektin suunnittelu
 4. Osallistujien oman projektin toteutus, kehittäminen ja arviointi

Opetusmuodot: harjoitukset, henkilökohtainen ohjaus, luennot, projektityö, kirjallisuus ja kirjallinen raportti.

 

Aikataulu

Loka-joulukuu 2009, vkot 43-51.

 

 • Viikko 43: Lähiopetuspäivä Turussa 23.10 kello 10-17.

Lähiopetuspäivän ohjelma:

10-12   Luento (kaikki osallistuvat, joko paikan päällä tai Second Lifessa)

12-13   Lounas (omakustanteinen)

13-17 Second Lifen alkeet vasta-alkajille (avatar, käyttöliittymä, liikkuminen, navigoiminen, kommunikointi, virtuaalinen maa, ryhmät, jne)

 • Viikko 44: Rakentamisen ja skriptauksen alkeet. Luentoja ja harjoituksia 28.10 kello 10-12 ja 30.10 kello 10-12.
 • Viikko 45: Luentoja 4.11 kello 10-12 ja 5.11 kello 14-16
 • Viikko 46: Vierasluento Second Lifen opetusmahdollisuuksista. Tarkempi ajankohta sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.
 • Viikot 47-48: Kahdenkeskistä ohjausta osallistujien kanssa erikseen sovittuina aikoina.
 • Viikko 49: Itsenäistä työskentelyä.
 • Viikko 50: Q&A tunti. Tarkempi ajankohta sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.
 • Viikko 51: Projektien esittelyjä ja loppukeskustelu. Tarkempi ajankohta sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. 

Yhteensä 21 h kontaktiopetusta.

 

Hinta

Hinta: 350 euro / osallistuja

 

Kouluttajat

Kim Holmberg (Åbo Akademi) ja Isto Huvila (Uppsala universitet ja Åbo Akademi). Holmbergilla ja Huvilalla on laaja kokemus Second Lifen opetuskäytöstä ja Second Life kouluttajakoulutuksesta. He olivat ensimmäiset Second Lifea suomalaisissa yliopistoissa käyttäneet opettajat.

 

Yhteystiedot ja ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset 16. lokakuuta mennessä

Informationsförvaltning vid Åbo Akademi, Kim Holmberg etunimi.sukunimi@abo.fi,  puh. 045-6754444

 

Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society shows how the digitization of archaeological information, tools and workflows, and their interplay with both old and new non-digital practices throughout the archaeological information process, affect the outcomes of archaeological work, and in the end, our general understanding of the human past.

Read more

Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for success- ful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) is an Academy of Finland funded research project at Åbo Akademi University.

Read more

CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) investigates what information about the creation and use of research data that is paradata) is needed and how to capture enough of that information to make the data reusable in the future. 

Read more